Studieordninger og regelgrundlag

Her kan du læse mere om studieordninger, bekendtgørelser og andre nyttige dokumenter som lovsamling og regler, som er relevante for act2learn's kompetencegivende udbud


Studieordninger for diplomuddannelserne

Vigtig information om prøver

Når du tilmelder dig et uddannelseselement (f.eks. et semester, modul, fag eller forløb) afsluttes dette med en prøve, der ligger i forlængelse af uddannelseselementet. 

Du tilmeldes automatisk prøven, når du påbegynder uddannelseselementet.

Som udgangspunkt har du 3 prøveforsøg til at bestå uddannelseselementet. 

Du skal være opmærksom på, at du senest kan gå til prøve i et uddannelseselement 18 måneder efter, at undervisningen i uddannelseselementet er afsluttet.

Er du i gang med en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, at du påbegyndte uddannelsen.


Bekendtgørelser og andre nyttige dokumenter for diplomuddannelserne

Kontakt

Jette Andreasen
Studievejleder

72 69 17 35
jean@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Christina Dellgren Knudsen
Specialkonsulent

72 69 18 13
cdk@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring

Pia Lindkvist
Studievejleder

72 69 16 67
pili@UCNact2learn.dk

Erhverv

Karen Marie Juhl Nielsen
Studievejleder

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Akademiuddannelserne i Sundhedspraksis - Socialpædagogik

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Den sociale diplomuddannelse

Generel studievejledning inden for det sociale og sundhedsfaglige område