act2learn Projektlederuddannelsen

Drømmer du om større personlig effektivitet og gennemslagskraft i rollen som projektleder?

Med "act2learn Projektlederuddannelsen" opnår du evnen til at kunne håndtere og administrere både processer og de menneskelige ressourcer, som skaber resultaterne.

Bliv inspireret i brochuren act2learn Projektlederuddannelsen.

"act2learn Projektlederuddannelsen" er forberedelse til projektlederens ansøgning om IPMA certificering gennem Dansk Projektledelse.

Indhold

På denne uddannelse lærer du at planlægge og styre projekters livscyklus. Du lærer at overskue og varetage planlægning af alle projektfaser, og udføre alle elementer af den daglige projektledelse. Du får kompetencer med projektledelsesmetoder idet du tager udgangspunkt i en bred vifte af projekter inden for arbejdsområderne; udvikling, rådgivning, administration, service, produktion og salg.

Du udvikler både dine hårde såvel som dine bløde sider af dit personlige lederskab. På uddannelsen får du et målrettet udviklingsforløb, hvor netop dine erfaringer og refleksioner sættes i spil. Som et led i arbejdet med at udvikle din projektlederprofil gennemfører du en personprofiltest, og får sparring om resultatet med en certificeret konsulent. På basis af test og sparringsmøde udarbejder du en personlig handlingsplan for udvikling af din personlige projektlederprofil. 

Sideløbende med uddannelsen, laver du på egen hånd en Action Learning opgave - et projekt du planlægger eller gennemfører i din egen organisation. Du afslutter projektet med en præsentation og evaluering. Gennem uddannelsen får du kompetencer i at:

 • Overskue og varetage planlægning af alle projektfaser 
 • Vurdere og udvikle din organisations projektmodenhed

”act2learn Projektlederuddannelsen” er fordelt på følgende moduler:

 • Kick-off-møde kl. 08.30-11.45 + efterfølgende frokost
 • Modul 1: Projektforståelse og projektorganisering (1 dag)
 • Modul 2: Det personlige lederskab (2 dages internat)
 • Modul 3: Udøvet projektledelse (2 dage)
 • Modul 4: Projektplanlægning (2 dage)
 • Modul 5: Projektstyring (1 dag)
 • Modul 6: Projektets Business Case og økonomistyring (1 dag)
 • Modul 7: Projektmodenhed og porteføljeledelse (1 dag)
 • Modul 8: Præsentation af ”Action Learning”-følgeprojekt (1 dag)
 • Modul 9: Projektlederens begreber og metoder + act2learn-test (2 dage)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, som er interesseret i projektledelse. Du kan komme fra både den private og offentlige sektor, og have (ønsket om) projektledelse som en integreret del af din fremtidige job- og kompetenceprofil. Uddannelsen forudsætter at du har kendskab til projektarbejdsformen svarende til anbefalet mindst 6 måneders arbejdstid som ressourceperson eller leder i ét eller flere projekter. Dog er det væsentligste, at du har mod på at indgå i et forpligtende uddannelsesforløb. 

Årets projektleder 2012

Andreas Kjær blev "Årets projektleder 2012" og han gennemført act2learn Projektlederuddannelsen. Hør hvad Andreas siger om uddannelsen.

Arbejdsform

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring, hverdag og realistiske projektsituationer.

Opsummering

Pris
kr. 39.800,00 ekskl. moms

Materialer, bøger, personprofilanalyse (PFA), forplejning og internatophold er inkluderet i prisen. Foreningen "Dansk Projektledelse" opkræver prisen for IPMA Certificeringen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Internatopholdet foregår på et hotel i Nordjylland. Stedet meddeles kort før opstart.

Omfang
Kick-off-møde og 9 moduler fra kl. 08.30-15.30.

Optagelseskrav
Uddannelsen forudsætter, at du er i arbejde og har kendskab til projektarbejdsformen svarende til anbefalet mindst 6 måneders arbejdstid som ressourceperson eller leder i ét eller flere projekter. Dog er det væsentligste, at du har mod på at indgå i et forpligtende uddannelsesforløb.

Start
05.02.2018

Slut
06.11.2018

Tilmeldingsfrist
19.01.2018

Tidspunkt
5.2 + 27.2 + 19.3 + 20.3 + 16.4 + 17.4 + 14.5 + 15.5 + 12.6 + 14.8 + 24.9 + 8.10 + 5.11 + 6.11

Kontakt

Pia Ovesen
Studiesekretær

72 69 16 52
pio@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Jesper Olsen
Ledelses- og organisationskonsulent

72 69 16 63
jeol@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION