act2learn Projektlederuddannelsen

Drømmer du om større personlig effektivitet og gennemslagskraft i rollen som projektleder?

Med act2learn Projektlederuddannelsen opnår du evnen til at kunne håndtere og administrere både processer og de menneskelige ressourcer, som skaber resultaterne. Uddannelsen er for dig, som ønsker en praktisk og dybere forståelse for projektledelse.

act2learn Projektlederuddannelsen er baseret på diplommodulet "Projektledelse" samt intensiv undervisning og træning, som styrker din kompetencer inden for projektledelse.

Gennem projektlederuddannelsen får du kompetencer i at:

 • overskue og varetage planlægning af alle projektfaser
 • vurdere og udvikle din organisations projektmodenhed

Udbytte

På projektlederuddannelsen lærer du at planlægge og styre projekters livscyklus. Du lærer at overskue og varetage planlægning af alle projektfaser, og udføre alle elementer af den daglige projektledelse. Du får kompetencer med projektledelsesmetoder, idet der tages udgangspunkt i en bred vifte af projekter inden for arbejdsområderne; udvikling, rådgivning, administration, service, produktion og salg.

Målgruppe

Projektlederuddannelsen henvender sig til dig, som er interesseret i projektledelse. Du kan komme fra både den private og offentlige sektor, og have (ønsket om) projektledelse som en integreret del af din fremtidige job- og kompetenceprofil.

Indhold

ac2learn Projektlederuddannelsen gør dig i stand til at planlægge og gennemføre udviklingsprojekter, og du vil få en grundig indføring i begreber og redskaber til projektledelse, herunder:

 • Projekters indhold, type og forløb
 • Planlægning af projekter
 • Projektorganisering
 • Interessenthåndtering og kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Projektledelse og projektstyring
 • Arbejde med agile og iterative projekter i en kompleks verden med mange aktører
 • Effektivisere din organisationsforretningsprocesser omkring projektledelse ved hjælp af LEAN værktøjer
 • Arbejde med flere projekter - porteføljestyring og projektprogramstyring
 • Arbejde med businesscase og arbejde med nøgletal i projektledelse for at styrke din organisations strategiske indsats

Det får du ud af modulet

Du vil gennem modulet opnå en grundlæggende forståelse for projektarbejdet, og du vil blive klædt på til at deltage aktivt i en projektgruppe, vurdere kravene til et givent projekt og bidrage med løsningsforslag- og metoder i projektarbejdet.

Du vil undervejs i forløbet desuden få mulighed for at arbejde med et konkret projekt fra din egen virksomhed, og dermed bidrage til den konkrete nyudvikling og gennemførelse af et udviklingsprojekt fra din egen praksis.

Hvordan arbejder vi på modulet?

Projektlederuddannelsen er tilrettelagt som et aktivt procesforløb. Du trænes gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring, hverdag og realistiske projektsituationer.

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Kursusbevis og eksamen

Som afslutning på act2learn Projektlederuddannelsen får du et kursusbevis, hvis du har haft et fremmøde på 85%.

Du har også mulighed for gå til eksamen på diplommodulet "Projektledelse, hvor du vil opnå et kompetencegivende bevis på 10 ECTS-point i modulet ”Projektledelse” fra Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Den mundtlige eksamen tager afsæt i en skriftlig opgave og efter bestået eksamen, får du tilsendt et officielt eksamensbevis til din e-boks.

Andre projektledelsesudbud

Her kan du læse mere om de andre forskellige projektledelsesudbud, som vi også har:

International IPMA certificering hos Dansk Projektledelse

Hvis du ønsker at står stærkere som projektleder med en international certificering, så har vi et kursus på 3 intensive dage, som forbereder og ruster dig til IPMA certificeringen hos Dansk Projektledelse. Du kan læse mere om forløbet her: Forberedelseskursus til IPMA Certificering

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på diplom

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig ”act2learn Projektlederuddannelse”, er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at du:

 • er faglært eller ufaglært - hvilket vil sige, at du har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som din højeste uddannelse.
 • er i job (både privat og offentligt ansatte kan få del i midlerne)

Selvstændige kan ikke modtage midler via Omstillingsfonden.

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB: Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne - undersøg det i din kompetencefond!

Opsummering

Pris
kr. 17.700,00 ekskl. moms

Vi arbejder i øjeblikket på nye datoer. Du er velkommen til at kontakte sekretæren.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
11 dage fra 08.30-15.00 incl. vejledning + eksamen.

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at blive optaget skal du have en uddannelse på akademiniveau, en mellemlang videregående uddannelse, eller en relevant kortere videregående uddannelse. Herudover skal du have minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering: Hvis du ikke umiddelbart opfylder adgangskravene til forløbet, kan du måske alligevel blive optaget i kraft af din viden og erfaring fra arbejde, uddannelses- og fritidsaktiviteter, da det det også tæller som adgangsbillet. Det bliver afgjort ved en realkompetencevurdering

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation