Adobe InDesign CC

Gennem dette kursus får du forståelse for programmet InDesign

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Kurset starter med basisopgaver, så du bliver bekendt med programmet og gradvist øges niveauet, så du på egen hånd efter at have afsluttet kurset, vil kunne arbejde fortroligt med at lave eget layout, tekstopsætning og montering af billeder på tryksager, som eksempelvis foldere, brochurer og magasiner.

På de tre dage kommer du til at arbejde med foldere, brochurer og andre opslagsformater, så du får en dybere forståelse for:

  • Layout, tekstopsætning og montage af billeder
  • Masterpages (skabeloner til dine sider)
  • Typografiske regler og tekniker
  • Montageteknik og forståelse af montageprocessen ved billeder
  • Tekst og billedopsætning
  • Afsnitsformatering og tekstformatering
  • Skrifttyper og hvorfor man bruger én frem for en anden.
  • At pakke sin fil til eksport og eksportering af fil til .pdf til tryk eller web
  • At printe et opslagsformat

Efter forløbet vil du have kompetencer til at udforme en folder, brochure eller andet opslagsformat. Du vil have forståelse for hvordan tekst og billede sættes op side om side med hinanden, og hvordan man kan redigere tekst og billede, således at de indpasses til det layout du ønsker. Med denne viden vil du også være i stand til at udforme enkeltsides format, som plakater eller flyers.

Målgruppe

Alle med interesse inden for området.

Tidspunkt

Kurset har en varighed på 5 dage hvoraf 3 er undervisningsdage fra kl. 8:30 til kl. 15:30. Den resterne tid vil blive brugt på øvelser og selvstudie.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist er senest én uge før kursusstart.

Er du sent ude med din beslutning om deltagelse, kan du altid ringe og høre, om der er plads på det ønskede kursus.

Opsummering

Pris
kr. 4.450,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
3 undervisningsdage kl. 8:30-15:30

Optagelseskrav
En faglig grunduddannelse eller to års erhvervserfaring.

Start
28.09.2020

Slut
02.10.2020

Tilmeldingsfrist
14.09.2020

Tidspunkt
28.9 + 30.9 + 2.10

Start
16.11.2020

Slut
20.11.2020

Tilmeldingsfrist
02.11.2020

Tidspunkt
16.11 + 18.11 + 20.11

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv