Afleveringer i 2. fremmedsprog

– er du træt af at sidde og rette Google translate?

Er du en af de mange 2. fremmedsprogslærere, som er frustreret over at skulle bruge tid på at rette skriftlige afleveringer, som ikke viser noget om elevernes styrker og svagheder og ej heller fremmer elevernes læring? Bruger du ofte mere tid på at mistro brug af google translate end på at rette selve afleveringen? Og er du i tvivl, om eleverne bruger din feedback til noget? Så kan denne workshop måske være noget for dig. Der tages udgangspunkt i afleveringer til 1., 2. og 3.g i tysk, men andre 2. fremmedsprogslærere vil let kunne omsætte afleveringsstrukturerne til deres eget 2. fremmedsprog.
 
Du introduceres til afleveringer, som lægger vægt på, at eleverne skal træne og tilegne sig en viden om fremmedsprogets opbygning samt opøve et sprog og terminologi om grammatiske emner, som det fx kræves i de nye skriftlige prøveformer. Andre afleveringer vil tage afsæt i at udvikle elevernes ordforråd og i at forberede eleverne på de mundtlige eksaminer, så eleverne aktivt får trænet og automatiseret grammatiske strukturer og faste vendinger både mundtligt og skriftligt. Vi vil også se på forskellige rettestrategier og feedback/feedforward-muligheder, og på hvordan eleven lærer at evaluere sig selv. Du vil i forlængelse heraf også blive introduceret til øvelser, der kan bruges i den daglige undervisning, så eleverne bliver klædt på til at kunne arbejde selvstændigt med de forskellige afleveringer. 

Workshoppen veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som kursusdeltager medvirker aktivt. Du vil gå hjem med en taske fyldt med øvelser og ideer, du kan bruge næste dag og mange moduler frem.

 

Underviser

Gymnasielærere Mathilde N. Beck og Christina Hove, Rønde.

Målgruppe

Undervisere på de gymnasiale uddannelser.

Opsummering

Pris
kr. 1.395,00 momsfri

Inkl. kaffe

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 timer

Start
16.01.2019

Slut
16.01.2019

Tilmeldingsfrist
16.12.2018

Tidspunkt
16.01.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Carsten Landbo-Sørensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 59
cls@ucn.dk

Træffes tirsdag kl. 8.30-15.00 og torsdag kl. 8.30-12.00.