AKT Konference 2019

- for lærere og pædagoger i grundskolen, specialskolen/klasser og andre typer specialundervisning

Vi er rigtig stolte over, at kunne præsentere tre dygtige og engagerede oplægsholdere, der fra hver deres vinkel kan bidrage til det vigtige arbejde med børn og unges adfærd, kontakt og trivsel.

KL. 08.30 Morgenkaffe i kantinen

KL. 09.00 Velkomst 

KL. 09.10 At samarbejde med børn om problemløsning

Lektor Mette Christensen Jensen

Tilgangen Fælles Proaktiv Problemløsning (CPS) er udviklet af den amerikanske psykolog og Ph.d. Dr. Ross Greene. UCN har gennem de sidste år samarbejdet med Greene om at udvikle tilgangen i en dansk sammenhæng. Tilgangen arbejder ud fra filosofien om, at mennesker gør det godt, hvis de kan, og den rummer en samarbejdende tilgang til problemløsning, hvor børnenes stemme er afgørende. 

Oplægget vil give en kort introduktion til tilgangens grundsyn og nøglebegreber, samt i kort form præsentere de praktiske værktøjer som tilgangen anvender. 

Kl. 10.45 Pause

Kl. 11.00 Skole eller ej - når fravær skyldes angst. Del 1 - viden om skolefravær og angst

Tine Basse Fisker

Der stilles skarpt på, hvad vi ved om langvarigt skolefravær. Hvilke årsager er der, og hvordan skal vi forstå det i skolesammenhæng? 

Vi fokuserer særligt på angstproblematikker som en del af skolefraværet, og på hvordan man behandlingsmæssigt arbejder med angst, herunder hvad man arbejder med i cool kids forløb.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Skole eller ej - når fravær skyldes angst. Del 2 - viden om skolefravær og angst

Tine Basse Fisker

Der fokuseres på, hvad man som skole kan gøre, når et barn har svært ved at komme i skole. Hvad kan man gøre som lærer, som AKT-vejleder og som skole? Vi arbejder med cases og diskuterer muligheder og forhindringer for elevernes tilbagevenden til skolerne.

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15 Mindsetbaseret undervisning - - fra præsentationskultur til læringskultur

Allan Kortnum og Peter Arnborg Videsen

På Stanford University forskes i, hvordan den enkelte elev bedst bliver i stand til at forløse sit eget potentiale. En af de centrale konklusioner er, at elevernes forestilling om læring (mindset) og valg af læringsstrategi betyder særdeles meget for udbyttet. Oplægget giver indblik i forskningen, samt hvorledes dette mindset kan implementeres i den daglige undervisning.

Kl. 15.45 Tak for i dag

Undervisere

Mette Christensen Jensen - ansat som adjunkt på UCN act2learn, hvor hun underviser på den pædagogiske diplomuddannelse. Mette samarbejder desuden med  Dr. Ross W. Greene om at udvikle og implementere metoden Samarbejdsorienteret Problemløsning (CPS) i en dansk kontekst.

Tine Basse Fisker - ph.d. i pædagogisk psykologi og psykoterapeut, MPF, med speciale i børn og unge. Siden 2010 har Tine drevet konsulentvirksomheden Bassefisker.dk, hvorfra hun har formidlet forskning om børn og unge til praksis. Desuden arbejder hun terapeutisk med børn, som er plaget af angst, depression m.m. Særligt er børn med højt skolefravær et af hendes specialer.

Allan Kortnum - direktør for Herningsholm Erhvervsskole og Peter Arnborg Videsen - lektor i fysik og matematik og underviser på Viborg Katedralskole. 

Allan og Peter startede arbejdet med mindsetbaseret undervisning i 2012 på Viborg Gymnasium og HF. De har siden hjulpet mange skoler - såvel folkeskoler som gymnasier - i gang med mindset. I de seneste år har de endvidere arbejdet med mindset på organisationsniveau.  

Målgruppe

Lærere og pædagoger i grundskolen, specialskolen/klasser og andre typer specialundervisning.

Opsummering

Pris
kr. 1.230,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7,25 timer

Start
24.09.2019

Slut
24.09.2019

Tilmeldingsfrist
15.08.2019

Tidspunkt
24.09.2019
kl. 08.30 - 15.45

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Susanne Christensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 36
susc@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.