Alfabetleg og kropslig hukommelse

Inddrag kroppen i sprogaktiviteter

Nye ord og bogstaver huskes langt lettere, når vi inddrager kroppen i sprogaktiviteterne.

På dette kursus kanaliserer vi bogstaver, ord og historier igennem kroppen og legen og gør det sjovere for børnene at møde sproget og skriftsproget. Vi leger med alfabetet igennem kropslige udtryk og udfordrer børnenes fantasi og nysgerrighed gennem fortælling, koblet på sansemotoriske lege, der fremmer motivationen og styrker hukommelsen. I sproglegene stimulerer vi samtidig automatisk grundsanserne, der er essentielle for både læring, selvtillid og børnenes fysiske, mentale og sociale robusthed.

Kurset er en blanding af teori og praksis, særligt med fokus på fællesskab og samarbejdslege i oplæsning og sprogaktiviteter.

Kurset vil særligt tage udgangspunkt i Lotte Sallings nye bog ”Alfabet-atlet”.

 

Underviser

Forfatter og bevægelsespædagog Lotte Salling, Århus.

Målgruppe

Pædagoger, der arbejder med de kommende skolestartere i daginstitution, SFO/DUS samt 0. kl. ledere.

Opsummering

Pris
kr. 775,00 momsfri

Inkl. kaffe

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang
3 timer

Start
29.01.2019

Slut
29.01.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
29.01.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Kirsten Hald
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 73
kih@ucn.dk
Helle Frost Sørensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 84
hfs@ucn.dk

Træffes tirsdag, onsdag og torsdag efter aftale, Hjørring.