Anatomi - fysiologi - mikrobiologi

Blended learning – anatomi, fysiologi, mikrobiologi

Vil du med på et kursusforløb, som giver dig mulighed for at gennemgå et pensum i anatomi, fysiologi og mikrobiologi, svarende til sygeplejerske niveau?

Et kursus som er tilrettelagt, så du vil kunne følge det ved siden af et fuldtidsarbejde.

Bliv godt klædt på

Kurset strækker sig over 7 moduler fra august 2019 til juni 2020 og bliver udbudt som en kombination af fremmøde og fjernundervisning svarende til i alt 120 undervisningstimer. Fremmøde vil bestå af 6 dage af 7 undervisningstimer samt en tre timers skriftlig eksamen.

Fjernundervisning

Du vil blive oprettet på en elektronisk læringsplatform, hvor du vil få mulighed for at deltage i en variation af studieaktiviteter:

  • Interaktive elektroniske tests som kan tilgås uafhængigt af tid og sted. Ingen begrænsning på antallet af hvor mange gange disse tests kan gennemføres
  • Essayopgaver med en kombination af nøglebesvarelser, som du kan måle din egen op imod, samt essayopgaver med tilbagemelding.
  • Digitale præsentationer med lyd og billeder, som kan tilgås uafhængigt af tid og sted, samt genspilles et ubegrænset antal gange
  • Mulighed for at mødes i det digitale rum med medstuderende og underviser

På kurset vil du møde erfarne undervisere, fra de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Du vil ved gennemførelse af forløbet og bestået eksamen opnå et professionsbachelorniveau svarende til 13 ECTS.

Der udstedes et bevis for gennemført uddannelse og bestået eksamen.

Opsummering

Pris
kr. 13.500,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Omfang
120 undervisningstimer. Fremmøde 6 dage á 7 timmer + 3 timers skriftlig eksamen.

Start
26.08.2019

Slut
26.06.2020

Tilmeldingsfrist
20.05.2019

Tidspunkt
Fremmøde 23.10 + 20.11 + 18.12 + 26.2 + 22.4 + 13.5 + skriftlig eksamen i uge 25 eller 26

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD