Anatomi - fysiologi - mikrobiologi

Blended learning – anatomi, fysiologi, mikrobiologi

Vil du med på et kursusforløb, som giver dig mulighed for at gennemgå et pensum i anatomi, fysiologi og mikrobiologi, svarende til sygeplejerske niveau?

Et kursus som er tilrettelagt, så du vil kunne følge det ved siden af et fuldtidsarbejde.

Kurset bliver udbudt som en kombination af fremmøde og fjernundervisning og strækker sig over perioden august 2020 til juni 2021 svarende til i alt 120 undervisningstimer.

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramediciner og andre interesserede med lignende baggrund.

Formål

Kursisten bliver i stand til at

  • forklare og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi på samme niveau som på sygeplejerskestudiet
  • forklare og reflektere over udvalgte mikrobiologiske problemstillinger i et patientperspektiv på samme niveau som på sygeplejerskestudiet

Opbygning af forløbet

Kurset bliver udbudt som en kombination af fremmøde og fjernundervisning. Fremmøde vil bestå af 6 dage af 7 undervisningstimer.

Du vil blive oprettet på en elektronisk læringsplatform, hvor du vil kunne møde undervisere og medkursister og hvor du vil få mulighed for, at deltage i en variation af studieaktiviteter:

  • Interaktive elektroniske tests som kan tilgås uafhængigt af tid og sted. Ingen begrænsning på antallet af hvor  mange gange disse tests kan gennemføres
  • Essayopgaver med en kombination af nøglebesvarelser, som du kan måle din egen op imod samt essayopgaver med tilbagemelding.
  • Digitale præsentationer med lyd og billeder, som kan tilgås uafhængigt af tid og sted samt genspilles et ubegrænset antal gange.
  • Mulighed for at mødes i det digitale rum med medstuderende og underviser

Kurset forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt med stoffet. Du vil dog blive guidet gennem pensum vha. af en lang række forskellige typer af opgaver, hvor besvarelsen af opgaverne fordrer, at du dykker ned i pensum. På fremmødedagene vil der blive undervist i udvalgte dele af pensum.

Du vil ved gennemførelse af forløbet og bestået eksamen opnå et professionsbachelorniveau svarende til 14 + 3 ECTS.

Der udstedes et bevis for gennemført uddannelse og bestået eksamen.

Opsummering

Pris
kr. 15.000,00 momsfri

Kurset har plads til 24 studerende. Holdet til efteråret 2020 er nu fyldt op. Der er etableret en venteliste. Ønsker du at komme på ventelisten, skal du tilmelde dig for registrering.

Sted
UCN act2learn
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Omfang
120 undervisningstimer. Fremmøde 6 dage á 7 timer + 2 timers skriftlig eksamen.

Start
24.08.2020

Slut
17.06.2021

Tilmeldingsfrist
01.04.2020

Tidspunkt
Intro 24.8, kl. 15.00-16.30
Modul 1-3: 21.10 + 18.11 + 17.12
Modul 4-6: 24.2 + 21.4 + 12.5
Prøve 17.6

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik