Anatomi - fysiologi - mikrobiologi

Blended learning – anatomi, fysiologi, mikrobiologi

Vil du med på et kursusforløb, som giver dig mulighed for at gennemgå et pensum i anatomi, fysiologi og mikrobiologi, svarende til sygeplejerske niveau?

Et kursus som er tilrettelagt, så du vil kunne følge det ved siden af et fuldtidsarbejde.

Målgruppe

Ambulancebehandlere, paramediciner og andre interesserede med lignende baggrund.

Formål

Kursisten bliver i stand til at

  • forklare og reflektere over udvalgte dele af menneskets anatomi og fysiologi på samme niveau som på sygeplejerskestudiet
  • forklare og reflektere over udvalgte mikrobiologiske problemstillinger i et patientperspektiv på samme niveau som på sygeplejerskestudiet

Opbygning af forløbet

Kurset bliver udbudt i perioden august 2019 til juni 2020 som en kombination af fremmøde og fjernundervisning. Fremmøde vil bestå af 6 dage af 7 undervisningstimer og det forløbet vil svare til i alt 120 undervisningstimer.

Du vil blive oprettet på en elektronisk læringsplatform, hvor du vil kunne møde undervisere og medkursister og hvor du vil få mulighed for, at deltage i en variation af studieaktiviteter:

  • Interaktive elektroniske tests som kan tilgås uafhængigt af tid og sted. Ingen begrænsning på antallet af hvor  mange gange disse tests kan gennemføres
  • Essayopgaver med en kombination af nøglebesvarelser, som du kan måle din egen op imod samt essayopgaver med tilbagemelding.
  • Digitale præsentationer med lyd og billeder, som kan tilgås uafhængigt af tid og sted samt genspilles et ubegrænset antal gange.
  • Mulighed for at mødes i det digitale rum med medstuderende og underviser

Kurset forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt med stoffet. Du vil dog blive guidet gennem pensum vha. af en lang række forskellige typer af opgaver, hvor besvarelsen af opgaverne fordrer, at du dykker ned i pensum. På fremmødedagene vil der blive undervist i udvalgte dele af pensum.

Du vil ved gennemførelse af forløbet og bestået eksamen opnå et professionsbachelorniveau svarende til 13 + 4 ECTS.

Der udstedes et bevis for gennemført uddannelse og bestået eksamen.

Opsummering

Pris
kr. 13.500,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Øst

Omfang
120 undervisningstimer. Fremmøde 6 dage á 7 timmer + 3 timers skriftlig eksamen.

Start
26.08.2019

Slut
26.06.2020

Tilmeldingsfrist
20.05.2019

Tidspunkt
Fremmøde 23.10 + 20.11 + 18.12 + 26.2 + 22.4 + 13.5 + skriftlig eksamen i uge 25 eller 26

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Lotte Fock
Udviklings-/ Uddannelseskonsulent

72 69 04 41
ltf@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik