Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

Med fokus på kulturmødet vil uddannelsen give dig viden om, hvordan din egen kulturelle baggrund spiller ind i arbejdet med børn og unge af anden etnisk baggrund. Efter uddannelsen kan du inddrage barnet/den unge i et samarbejde om integration i dansk kultur

Du lærer at samarbejde med barnet/den unge for at fremme dennes mentale sundhed og genkende eventuelle sorg, traume og krisereaktioner.

Mål

  • Deltageren kan i samråd med barnet/den unge og dets familie aktivt fremme inklusion og modvirke marginaliseringsprocesser i skole, fritid og eget netværk.
  • Deltageren kan i hverdagen, gennem en ressourcefokuseret indsats inddrage barnet/den unge i dansk kultur, herunder udfolde mangfoldigheden af synspunkter, holdninger og værdier i et demokratisk samfund så som betydningen af ligestilling og støtte barnet/den unge i gængse omgangsformer.
  • Som led i barnets/den unges integrationsproces og identitetsdannelse medvirker deltageren til, at barnet/den unge øger sine muligheder og handlekompetencer i det danske samfund.
  • Deltageren kan arbejde relationelt for, i samarbejde med barnet/den unge, at fremme dennes mentale sundhed herunder genkende eventuelle sorg-, traume- og krisereaktioner.
  • Deltageren kan med viden om forskellige kulturelle baggrunde og værdier reflektere over egen kulturelle for- og selvforståelse med henblik på at anerkende og håndtere barnets/den unges situation.

Målgruppe
Det pædagogiske arbejdsområde, dvs. døgntilbud, herunder familiepleje. Dvs. at målgruppen er familieplejere og øvrige pædagogiske medarbejdere, som fx pædagogmedhjælpere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.397,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
03.09.2018

Slut
04.09.2018

Tilmeldingsfrist
24.08.2018

Tidspunkt
3.9 + 4.9, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING