Anbragte børns udvikling

Deltageren kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling

Ud fra viden om barnets særlige situation og de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt har deltageren forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre og er i stand til at omsætte denne til konkret støtte, omsorg og aktivitet.

Mål
Deltageren kan yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold til plejebarnets udvikling. Ud fra viden om barnets særlige situation og de psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt har deltageren forståelse for barnets reaktions- og handlemønstre og er i stand til at omsætte denne til konkret støtte, omsorg og aktivitet. Deltageren har forståelse for vigtigheden af, at barnet medvirker aktivt i sin egen udvikling. Deltageren har et helhedsorienteret syn på barnet og kan inddrage ressourcer i barnets netværk med henblik på at støtte kontinuiteten i barnets liv.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til godkendte eller kommende familieplejere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.269,40. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig - kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
10.09.2018

Slut
11.09.2018

Tilmeldingsfrist
27.08.2018

Tidspunkt
10.9 + 11.9, kl 8.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING