Angst og depression hos ældre

Efter uddannelsen kan du observere forandringer i adfærden hos ældre borgere. Du lærer om fysiske/psykiske symptomer på angst og depression hos ældre og bliver bevidst om betydningen af egne holdninger i forhold til at arbejde med ældre mennesker med angst og depression

Mål
Deltageren kan genkende de fysiske og psykiske symptomer på angst og depression hos ældre og kan se forskel på angst, depression og tilgrænsende diagnoser.

Deltageren kan observere forandringer i adfærden hos den ældre med angst eller depression og eksempelvis bidrage til at forebygge selvmord ved at videregive observationerne til relevante faglige samarbejdspartnere.

Deltageren er bevidst om betydningen af egne holdninger til pleje og behandling af ældre mennesker med angst og depression og kan samarbejde med de pårørende omkring indsatsen.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.930,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
17.12.2019

Slut
19.12.2019

Tilmeldingsfrist
11.12.2019

Tidspunkt
17.12 + 18.12 + 19.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring