Arbejdet med anbragte børns livshistorie

Deltageren kan støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie. Deltageren kan vise respekt for barnets historie

Deltageren kan støtte barnet i at inddrage tiden i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Mål
Deltageren kan i arbejdet med anbragte børn i pædagogiske døgntilbud støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie.

Deltageren kan støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i sit liv. Deltageren kan vise respekt for barnets historie.

Deltageren kan støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Målgruppe
Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske døgntilbud for børn og unge.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.168,20. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
11.10.2018

Slut
12.10.2018

Tilmeldingsfrist
10.09.2018

Tidspunkt
11.10 + 12.10, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING