Arbejdet med anbragte børns livshistorie

Deltageren kan støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie. Deltageren kan vise respekt for barnets historie

Deltageren kan støtte barnet i at inddrage tiden i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Mål
Deltageren kan i arbejdet med anbragte børn i pædagogiske døgntilbud støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie.

Deltageren kan støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i sit liv. Deltageren kan vise respekt for barnets historie.

Deltageren kan støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Målgruppe
Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske døgntilbud for børn og unge.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.234,30. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
25.11.2019

Slut
26.11.2019

Tilmeldingsfrist
15.11.2019

Tidspunkt
25.11 + 26.11, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring