Arbejdet med anbragte børns livshistorie (AMU)

Deltageren kan støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie. Deltageren kan vise respekt for barnets historie

Deltageren kan støtte barnet i at inddrage tiden i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Mål
Deltageren kan i arbejdet med anbragte børn i pædagogiske døgntilbud støtte barnet i at blive bekendt med sin egen livshistorie og kender metoder til sammen med barnet at sammenfatte barnets historie.

Deltageren kan støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den nødvendige kontinuitet i sit liv. Deltageren kan vise respekt for barnets historie.

Deltageren kan støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædagogiske døgntilbud som en del af barnets fortsatte historie.

Målgruppe
Familieplejere og medhjælpere på pædagogiske døgntilbud for børn og unge.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.255,80. Ellers er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Uddannelsen afsluttes med en prøve den sidste dag som skal bestås for at få et bevis.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 dage

Start
08.12.2020

Slut
15.01.2021

Tilmeldingsfrist
30.10.2020

Tidspunkt
Aalborg: 8.12 + 14.12 + 5.1 + 15.1, alle dage kl. 09.00-12.45

Start
10.12.2020

Slut
13.01.2021

Tilmeldingsfrist
30.10.2020

Tidspunkt
Hjørring: 10.12 + 17.12 + 6.1 + 13.1, alle dage kl. 09.00-12.45

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Karen Marie Juhl Nielsen


72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd