Arbejdet med børn i udsatte positioner (AMU)

Efter endt uddannelse kan du i arbejdet med børn i udsatte positioner anvende viden om de mekanismer, der fremmer børns (0-12 år) muligheder for deltagelse i et inkluderende miljø i en given kontekst

Du får konkrete ideer til hvilke indsatser, aktiviteter og metoder, der kan anvendes i den pædagogiske praksis i arbejdet med børn i udsatte positioner og deres familier.

Mål

  • Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst
  • Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø
  • Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere
  • Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn, herunder dagtilbud og det specialpædagogiske ¿ og socialpsykiatriske område.

Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 2.536,20. Ellers er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Uddannelsen afsluttes med en prøve den sidste dag som skal bestås for at få et bevis.

Sted
UCN act2learn

Aalborg eller Hjørring

Bemærkninger
Undervisningen vil enten finde sted på UCN i Aalborg eller Hjørring

Omfang
4 dage

Start
07.09.2020

Slut
29.09.2020

Tilmeldingsfrist
14.08.2020

Tidspunkt
Hjørring: 7.9 + 15.9 + 21.9 + 29.9, alle dage kl. 09.00-14.35

Start
10.09.2020

Slut
30.09.2020

Tilmeldingsfrist
14.08.2020

Tidspunkt
Aalborg: 10.9 + 16.9 + 23.9 + 30.9, alle dage kl. 09.00-14.35

Kontakt

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Karen Marie Juhl Nielsen


72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Neuropædagogik
Social- og specialområdet
Sundhed og velfærd