Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

Deltageren har kendskab til børnemiljø og kan bidrage til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø med inddragelse af børnenes perspektiv

Mål

  • Deltageren kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring
  • Deltageren kan inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med børnemiljø
  • Deltageren kan inddrage kendskab til børnemiljø, så det bliver en integreret del af det daglige pædagogiske arbejde

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og andre, som deltager i arbejdet med børnemiljø.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.397,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
27.12.2018

Slut
28.12.2018

Tilmeldingsfrist
20.12.2018

Tidspunkt
27.12 + 28.12, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING