Arbejdet med idræt, bevægelse og kropsbevidsthed

Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle, planlægge, udføre og evaluere kropslige aktiviteter med børn, voksne og ældre ud fra en viden om betydningen af kropslig udfoldelse

I det arbejde kan deltageren tage højde for målgruppens forudsætninger, samt hvordan aktiviteterne kan indarbejdes i det daglige arbejde.

Mål
Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle, planlægge, udføre og evaluere kropslige aktiviteter med børn, voksne og ældre ud fra en viden om betydningen af kropslig udfoldelse. I det arbejde kan deltageren tage højde for målgruppens forudsætninger, samt hvordan aktiviteterne kan indarbejdes i det daglige pædagogiske arbejde.

Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende i det daglige arbejde ved at motivere det enkelte barn, den enkelte unge eller den enkelte voksne til at bevæge sig. Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af en indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, samt hvilken betydning denne har på andre områder af individets udvikling.

Deltageren kan arbejde med kropsbevidsthed som et udviklingsredskab ud fra en viden om samspillet imellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 3.147,50. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
10 dage

Start
10.12.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
03.12.2018

Tidspunkt
10.12 + 11.12 + 12.12 + 13.12 +´14.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING