Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Efter uddannelsen kan du med viden om lavaffektive metoder tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren

Du lærer at kommunikere, identificere og forebygge i forhold til borgerens stress-belastning og heraf minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi.

Mål

  • Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.
  • Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal, og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil.
  • Deltageren kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel. 2 dage med 6 lektioner– dag 1 arbejder der arbejdes med teorien, dag 2 er teorien omsat til jeres
  • Deltageren har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund.
  • Deltageren har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. Deltageren kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Har du en videregående uddannelse er deltagerbetaling kr. 1.360,00. For deltagere i AMU-målgruppen er deltagerbetaling kr. 0,00. Er du ledig - kontakt os for yderligere info.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
19.12.2019

Slut
20.12.2019

Tilmeldingsfrist
12.12.2019

Tidspunkt
19.12 + 20.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring