Arbejdet med personer med atutismespektertilstande

Efter uddannelsen kan du indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autisme med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger og hensigter

Uddannelsen giver dig viden om autisme som en helt særlig måde at opfatte og bearbejde verden, der har afgørende betydning for hvordan mennesker med autisme spiller sammen med andre.

Mål

  • Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autismespektertilstande med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger, ønsker, hensigter og behov.
  • Deltageren har en basal viden om autisme med stort eller meget stort støttebehov, der tager afsæt i forståelse af autismens særlige kognitive, sansemæssige og sociale profil, dvs. udfordringer med intuitivt at læse det sociale, Deltageren kan skabe meningsfulde læringsrum for barnet/den voksne med autisme med stort eller meget stort støttebehov i en passende balance mellem udvikling og kompensation. I denne forbindelse kan deltageren samarbejde med barnet eller den voksne med autisme om at gennemføre aktiviteter og socialt samvær, således at den enkelte støttes i at fornemme, udvikle og håndtere egne handlemuligheder og personlige valg.
  • Deltageren kan kommunikere og udvikle kommunikation med barnet eller
  • den voksne med autisme på baggrund af barnets eller den voksnes foretrukne kommunikationsform og forudsætninger.
  • Deltageren kan med afsæt i kendskabet til det enkelte barn eller voksne med autisme aflæse og kende betydningen af selv små tegn som udtryk for ønsker og hensigter i kommunikationen.
  • Deltageren kan reflektere over egen indsats i forhold til målgruppen og dele disse overvejelser med kolleger, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Har du en videregående uddannelse er deltagerbetaling kr. 1.930,00. For deltagere i AMU-målgruppen er deltagerbetaling kr. 0,00. Er du ledig - kontakt os for yderligere info.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
12.12.2019

Slut
16.12.2019

Tilmeldingsfrist
08.12.2019

Tidspunkt
12.12 + 13.12 + 16.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring