Arbejdet som dagplejer

Deltageren kan med udgangspunkt i det enkelte barn tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag og etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og udvikling

  • Som en del af det arbejde kan deltageren skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred.
  • Deltageren kan indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde kan deltageren selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over sin egen pædagogiske praksis. Desuden kan deltageren indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.
  • Som afsæt for arbejdet har deltageren kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og kan forholde sig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem.
  • Deltageren kan samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden kan deltageren indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 8.777,50. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig, kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
15 dage

Start
25.03.2019

Slut
24.05.2019

Tilmeldingsfrist
04.03.2019

Tidspunkt
25.3 til og med 29.3 + 29.4 til og med 3.5 + 20.5 til og med 24.5, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING