Arbejdet som omsorgshjælper

Uddannelsen er en basisuddannelse for omsorgsmedhjælpere. Efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgere med udviklingshæmning indgå i respektfulde relationer, der fremmer borgerens selvbestemmelse og trivsel

Uddannelsen giver dig viden om borgere med udviklingshæmning, og de retslige rammer for det pædagogiske arbejde.Du lærer at dokumentere dit arbejde og gennemføre pædagogiske aktiviteter under hensyn til borgerens ønsker og behov.

Mål
Deltagerne kan i samarbejde med borgere med udviklingshæmning, indgå i respektfulde afstemte relationer, der fremmer borgerens selvbestemmelse, udviklingspotentiale, livskvalitet, sundhed, trivsel og samfundsmæssige deltagelse.

Deltagerne kan i samarbejde og med afsæt i borgerens ønsker og behov, tilrettelægge en pædagogisk praksis, der giver borgeren støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag.

Deltagerne har viden om kommunikation med borgere med udviklingshæmning, herunder alternativ kommunikation og andre støttesystemer. Denne viden kan omsættes i det relationspædagogiske arbejde med borgeren.

Deltagerne kan indgå i samarbejde med kollegaer, pårørende og andre samarbejdspartnere, med afsæt i borgerens ønsker og behov. For at underbygge denne praksis kan deltagerne inddrage relevante data, herunder iagttagelser fra praksis, samt beskrive og begrunde det pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte borger og gruppen af borgere.

Deltagerne kan dokumentere og formidle det iagttagne til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende.

Deltagerne kan anvende et fagsprog, når faglig formidling er passende. Deltagerne kan reflektere og justere egen praksis herunder magtperspektiver i forholdet til borgeren og borgerens trivsel, med henblik på at kunne indgå i en kollegial og faglig dialog.

Deltagerne har viden om målgruppen; borgere med udviklingshæmning og deres betingelse som samfundsmæssige deltagere. Herunder adgang til sundhed, inklusion og medborgerskab. Endvidere kan deltagerne aktivt indgå i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet.

Deltagerne har viden om lovgrundlaget for området, er bevidst om egen rolle i forhold til at beskytte borgerens retssikkerhed, kender egne rettigheder og pligter og kan anvende denne viden i det daglige arbejde.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er på kr. 8.770,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
15 dage

Start
16.12.2019

Slut
31.01.2020

Tilmeldingsfrist
10.12.2019

Tidspunkt
Uge 51 + 3 + 5, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring