Arbejdet som værkstedsassistent

Uddannelsen ruster dig til arbejdet som værkstedsassistent, så du kan yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne

Du lærer blandt andet at planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte samt at arbejde med mål for det pædagogiske arbejde

Mål
Med afsæt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger kan deltageren planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte.

På baggrund af forståelse for borgernes fysiske, psykiske og sociale handicap kan deltageren yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. I det arbejde kan deltageren reflektere over egne reaktionsmønstres betydning i samspillet med borgerne

Deltageren er bekendt med relevant lovgivning i forhold til arbejdspladsens funktion og kan handle i overensstemmelse hermed, herunder bidrage til udviklingen af arbejdspladsen.

Desuden kan deltageren i samarbejde med kolleger bidrage til opstilling af pædagogiske mål og metoder i handleplaner for borgerne samt deltage i arbejdet med dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Opsummering

Pris
kr. 8.205,05 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 8.770,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
15 dage

Start
16.12.2019

Slut
24.01.2020

Tilmeldingsfrist
10.12.2019

Tidspunkt
Uge 51 + 2 + 4, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring