Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job

Indhold
Efter uddannelsen kan deltageren medvirke til at forbedre og forebygge konkrete arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen ved brug af udvalgte arbejdsmiljøredskaber og viden om konkrete arbejdsmiljøproblemers typiske årsager og løsninger.

Mål
Deltageren kan medvirke til at fremme konkrete arbejdsmiljøforhold med brug af udvalgte arbejdsmiljøværktøjer (fx materiale fra Branchearbejdsmiljørådene) inden for eget jobområde.

Deltageren kan bidrage til at synliggøre og forebygge arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen på baggrund af viden om arbejdsmiljøproblemers typiske årsager og løsningsmuligheder, fx forhold eller ændringer i arbejdspladsens indretning, udstyr og hjælpemidler og organisering af arbejdet.

Deltageren kan medvirke til at fremme arbejdsmiljøet inden for eget jobområde på baggrund af viden om egen og andres rolle/ansvar i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre virksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser. Det anbefales, at deltageren har gennemført "Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.205,90, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er deltagerbetalingen kr. 380,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
27.12.2018

Slut
28.12.2018

Tilmeldingsfrist
19.12.2018

Tidspunkt
27.12 + 28.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING