Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd

Deltagerne bliver i stand til at forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set i perspektivet af de mellemmenneskelige relationer i social- og sundhedsarbejdet

Mål
Deltagerne videreudvikler, med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden om arbejdsmiljø, forflytning og lejring, de professionelle faglige færdigheder, ressourcer, holdninger og handlemuligheder, der kan forbedre eget arbejdsmiljø i social- og sundhedsarbejdet. Desuden udvikles evnen til, i et etisk perspektiv, at arbejde kreativt og refleksivt i forhold til personflytninger.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.980,50. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
19.12.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
14.12.2018

Tidspunkt
19.12 + 20.12 + 21.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING