Børn i udsatte positioner

Temaet Børn i udsatte positioner udgør en undervisningsgang på diplommodulet Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud. Du har mulighed for at deltage som kursist i den enkelte undervisningsgang. 

Kort beskrivelse: Undervisningen har fokus på, ’Udsat position’ som begreb, og hvordan der skabes læringsmiljøer, som tilgodeser mangfoldigheden af børn i dagtilbud.

Forældresamarbejde
Set i sammenhæng til den styrkede pædagogiske læreplan

Bemærk at deltagelse som kursist i denne undervisningsgang ikke udløser ECTS-point, og at du ikke kan få merit for undervisningsgangen, hvis du skulle ønske at læse hele modulet på et senere tidspunkt.

Opsummering

Pris
kr. 850,00 ekskl. moms

Undervisningsgang på eftermiddagsmodul. Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsgange kl. 14.00-17.30

Start
04.11.2020

Slut
04.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
4.11, kl. 14.00-17.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring