Børn og seksualitet

Du vil på denne uddannelse lære om børns forhold til seksualitet og seksuelle udtryk, samt blive klædt på til at støtte barnet i at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser i leg og adfærd, der rummer seksuelle elementer

Du vil opnå viden om barnets aldersafstemte seksuelle udvikling og lære at skelne mellem passende og upassende seksuel adfærd hos børn.

Mål
Deltageren kan støtte barnet i at udvikle både nysgerrighed og situationsforståelse i forhold til barnets seksualitet og seksuelle udtryk, samt i at sætte grænser for sig selv og respektere andres grænser for så vidt angår leg og adfærd, der rummer seksuelle elementer. Herunder kan deltageren, som del af det daglige pædagogiske arbejde, på barnets præmisser indgå i dialog med barnet omkring seksuelle emner. 

På baggrund af faglig viden om barnets aldersafstemte seksuelle udvikling kan deltageren skelne mellem passende og upassende seksuel adfærd i børnefællesskabet, og videregive relevante observationer som led i at forebygge seksuelle krænkelser. Som del af det arbejde kan deltageren inddrage kolleger og forældre med forståelse for betydningen af egne holdninger og normer.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, SFO/klub samt familieplejere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.930,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
25.11.2019

Slut
27.11.2019

Tilmeldingsfrist
19.11.2019

Tidspunkt
25.11 + 26.11 + 27.11, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring