Børn og unge med angst

Uddannelsen giver dig faglig viden og pædagogiske handlemuligheder i mødet med børn og unge med angst

Du lærer at skelne udviklings-/hverdagsangst fra angst, der har en sværhedsgrad, som belaster livsmulighederne for barnet eller den unge. Du bliver præsenteret for metoder til det støttende arbejde omkring barnet.

Mål

  • Deltageren kan, på baggrund af faglig viden om angst, skelne mellem patologisk angst og udviklings-/hverdagsangst, som er almindeligt forekommende hos børn og unge.
  • Deltageren kan handle på symptomer og kan arbejde understøttende med metoder og indsatser i et tværfagligt, inkluderende miljø om barnet eller den unge med angst. Herunder kan deltageren arbejde tæt sammen med familien, dagtilbud, skole og fritidsområdet i barnets sociale fællesskaber for at hindre isolation og udsathed.
  • Deltageren kan inddrage barnet eller den unge i indsatsen; herunder også i forhold til at sætte mål, der er meningsgivende og realistiske for barnet eller den unge.
  • Deltageren kender egen rolle og funktion i arbejdet med børn og unge med angst og kan vurdere både muligheder og begrænsninger i hverdagslivet i henhold til angstens karakter.

Målgruppe

Pædagogisk personale på tilbud til børn og unge i alderen 0 - 18 år. Uddannelsen henvender sig til dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere og familieplejere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.360,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
28.11.2019

Slut
29.11.2019

Tilmeldingsfrist
19.11.2019

Tidspunkt
28.11 + 29.11, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring