Børns kompetenceudvikling 0-5 år

Deltagerne kan indgå i relation med det 0-5 årige barn, så de bidrager til barnets udvikling af kompetencer

Mål
Deltagerne kan indgå i en relation med det 0-5 årige barn ud fra en forståelse og respekt for barnets udtryk, livssituation og oplevelse af verden. Derved bidrager de til barnets udvikling af kompetencer og livskvalitet. De kan formidle observationer af barnet til kolleger og indgå i en faglig dialog om støtte og vejledning til det enkelte barn. De kan medvirke i dialogen med forældrene om det enkelte barns specifikke udviklingsforløb.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.755,75, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
09.12.2019

Slut
13.12.2019

Tilmeldingsfrist
29.11.2019

Tidspunkt
9.12 + 10.12 + 11.12 + 12.12 + 13.12, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring