Børns motorik, sansning og bevægelse

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder

Mål

Deltagerne kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. De kender betydningen af den indflydelse, som børns forskellige opvækstbetingelser og -miljøer har på deres motoriske kompetencer. De kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed.

Deltagerne kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber og de opgaver, de voksne stiller børnene over for. De kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra teorier om krop og læring og med udgangspunkt i barnets egen motivation og barnets egne positive erfaringer med brug af kroppen

Målgruppe

​Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 2.828,50. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
10.12.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
06.12.2018

Tidspunkt
10.12 + 11.12 + 12.12 + 13.12 + 14.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING