Børns sproglige udvikling 1

Efter endt uddannelse vil du have en grundlæggende viden om, børns sproglige udvikling, betydningen for deres trivsel og udvikling generelt. Uddannelsen vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sproglige udvikling gennem aktiviteter, der er tilpasset, så alle børn har deltagelsesmulighed

Mål

  • Deltageren har viden om børns sproglige udvikling og kan anvende den til at understøtte hele barnets læring, trivsel, dannelse og udvikling.
  • Deltageren kan med baggrund i viden om børns sprogudvikling tilrettelægge alderssvarende aktiviteter, som udvikler børns evne til at kommunikere og udtrykke sig.
  • Deltageren kan indgå i den daglige dialog med børnene på en måde, der fremmer deres udvikling, lyst til at deltage i fællesskaber og anvende sproget i leg.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder inden for dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.360,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt salgskoordinatoren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
26.11.2019

Slut
27.11.2019

Tilmeldingsfrist
19.11.2019

Tidspunkt
26.11 + 27.11, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring