Børns udtryksformer

Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk

Mål
Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Deltagerne har kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske, så de kan indgå i tilrettelæggelse af aktiviteter med et varieret udbud af udtryksformer tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov.

De kan delagtiggøre børnene i den fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.755,75, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
16.12.2019

Slut
20.12.2019

Tilmeldingsfrist
09.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring