Børns udtryksformer

Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk

Mål
Deltagerne kan støtte børnene i at udvikle nuancerede udtryksformer og kan medvirke til at skabe rammer, der stimulerer og udvikler det enkelte barns udtryk og tilgodeser barnets behov for fordybelse. Deltagerne har kendskab til børnekultur og børns forskellige udtryksformer, såvel sproglige, kropslige, mimiske, musikalske som dramatiske, så de kan indgå i tilrettelæggelse af aktiviteter med et varieret udbud af udtryksformer tilpasset både det enkelte barn og børnegruppens behov.

De kan delagtiggøre børnene i den fælles kulturarv og den kulturelle mangfoldighed.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.828,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
10.12.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
03.12.2018

Tidspunkt
10.12 + 11.12 + 12.12 + 13.12 + 14.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING