Bevægelse og inklusion i almenskolen

Kunne du tænke dig at lære mere om, hvordan du som pædagog eller lærer kan arbejde med bevægelse og inklusion for at understøtte elever med autisme og ADHD i almenskolen?

Siden inklusionsloven i 2012 er antallet af børn i folkeskolen (almen-delen) med bl.a. autisme og ADHD steget. Denne gruppe børn er ofte udfordrede i forhold til deres sociale samspil med andre børn, deres kommunikation, kognitive indsigt og forståelse samt deres motorik og/eller sundhedstilstand. I flere evalueringsrapporter vedrørende inklusionsloven og folkeskolereformen fra 2014 peges der på, at det oftest er elever med autisme og ADHD, som lærere og pædagoger har svært ved at inkludere og understøtte fagligt og trivselsmæssigt. Denne gruppe børn er også oftere fritaget fra bevægelsesaktiviteter og idrætsundervisningen i skoletiden.

Bevægelse og idræt kan ud over at være med til at understøtte elevernes motoriske, kropslige, kognitive og sundhedsmæssige udvikling også bidrage til at styrke elevernes sociale interaktioner, fordi idræt og bevægelse ofte foregår i samspil med andre. Desuden tyder mere og mere forskning på, at bevægelse generelt også har en positiv indflydelse på elevernes faglige læring.

Med indsigt i en inkluderende bevægelsespraksis, pædagogiske overvejelser, og didaktiske greb i form af f.eks. forskellige visuelle støtteredskaber før, under og efter bevægelsesaktiviteterne og i idrætsundervisningen, kan du som lærer eller pædagog være med til at optimere mulighederne for at fremme deltagelsen og bevægelsesglæden hos elever med autisme og ADHD.

Hvad får du ud af kurset?

På 1. kursusgang får du:

  • præsenteret, hvad autisme og ADHD er
  • indsigt i, hvordan eleverne qua deres diagnoser i særlig grad kan blive udfordret i bevægelses- og idrætsmæssige sammenhænge
  • indsigt i teorier og begreber som f.eks. Sanseintegration, Stressmodel, Aktivitetshjulet+ og motivation
  • præsenteret og afprøvet didaktiske støtteredskaber der kan understøtte elevernes deltagelse i idrætten.

På 2. kursusgang får du:

  • mulighed for erfaringsudveksling og refleksioner af brug af støtteredskaber i praksis i den forgangne periode
  • forslag til andre støtteredskaber og bevægelsesideer
  • fokus på egen inkluderende idrætspraksis fremadrettet.

HUSK: Tøj som du frit kan bevæge dig i og indendørs sko.

Målgruppen

Kurset henvender sig til alle lærere og pædagoger der underviser i almenskolen, samt ergo- og fysioterapeuter fra børneområdet samt andre beslægtede faggrupper med interesse for området.

Undervisningsformen

Kurset vil være en blanding af teoretiske oplæg bl.a. om diagnoser, bevægelsesudfordringer og –muligheder og praktik, hvor man som kursist selv skal være fysisk aktiv. Dette vil krydres med videoindslag fra praksis, diskussioner og refleksioner i grupper og plenum.

Underviser

Anette Bentholm Ph.d. i Idræt, fysioterapeut og lektor ved fysioterapeutuddannelsen, UCN. Hun underviser i børn og bevægelse, og har i sin forskning primært fokus på ’Bevægelse, Inklusion og børn med særlige behov’.

Opsummering

Pris
kr. 1.200,00 ekskl. moms

Incl. kaffe.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsgange kl. 14.00-17.00

Start
09.09.2020

Slut
07.10.2020

Tilmeldingsfrist
10.08.2020

Tidspunkt
9.9 + 7.10, kl. 14.00-17.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring