Bibelen som spejl til indsigt og vindue til udsigt

- de bibelske fortællinger

Vejledningen fremhæver, at "eleverne indføres gradvist i det bibelske univers og opnår kendskab til centrale fortællinger fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

De to testamenter udtrykker på en gang sammenhæng og brud. Dette perspektiv inddrages i arbejdet med de bibelske tekster, herunder Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro. Samtalen om og arbejdet med fortællingerne styrker forståelsen af det bibelske univers. Nutidige parallelsituationer og etiske problemstillinger inddrages”. 

Men hvordan gør vi det relevant og interessant for børn og unge mennesker? Med afsæt i det fremhævede løfter vi os på dette kursus ud af selve Bibelen, men stadig med den som reference. Kurset vil ud fra både "boglige" og praktisk-musiske metoder give konkrete eksempler på, hvordan de bibelske fortællingers eviggyldige værdi kan blive klar i lyset af det liv, vi lever anno 2019, så eleverne forstår, hvad vi er formet af, men også hvem vi kan blive i lyset af de gamle fortællinger. Vores moderne kultur bliver brugt som bagtæppe - for grundfortællingerne er overalt iklædt ny dragt og lever i musikken, i billedkunsten, i litteraturen, i scenekunsten, i film, i musikvideoer, i reklamer, i ...

På kurset får du inspiration, færdige forløb med hjem, og lejlighed til selv at prøve kræfter med arbejdet med fortællingerne.

 

Underviser

Lærer og kommunal censor Frederikke Johnsen, Aalborg.

Målgruppe

Lærere i kristendomskundskab.

Opsummering

Pris
kr. 595,00 momsfri

Inkl. kaffe

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 timer

Start
18.03.2019

Slut
18.03.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
18.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Terkel Jessen Jensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 58
tjj@ucn.dk

Tirsdag: 8:00 -16:00
Onsdag: 8:00 - 14:00 + efter aftale
Fredag: Efter aftale