Brug af PC på arbejdspladsen

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram

Mål
Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.789,10, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er deltagerbetalingen kr. 570,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
13.12.2019

Slut
17.12.2019

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Tidspunkt
13.12 + 16.12 + 17.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring