Brush-up på videnskabsteori - et studieforberedende kursus

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Er videnskabsteori nyt for dig, eller trænger du bare til at få et brush-up på videnskabsteori, inden du går i gang med din uddannelse? Så anbefaler vi, at du tilmelder dig vores forberedende kursus i videnskabsteori. På den måde sikrer du dig det bedst mulige afsæt for din uddannelse.

Kurset "Brush-up på videnskabsteori" henvender sig til dig, der skal i gang med en diplomuddannelse og kan også være relevant for dig, som skal i gang med dit afgangsprojekt på en akademiuddannelse, og som ønsker at sikre den grundlæggende viden om den videnskabsteoretiske del af opgaveskrivningen.

Indhold

Kursets formål er at ruste dig til at blive mere bevidst om, hvad videnskabsteori er, hvordan det kan relateres til din praksis og hvordan det kan anvendes i din opgaveskrivning.

På kurset får du et overblik over de centrale videnskabsteoretiske perspektiver, og du lærer hvilken betydning de forskellige perspektiver har for vores syn på ledelse, organisationer, beslutninger og samfundsudvikling. Endelig får du indblik i, hvordan videnskabsteori og metodevalg hænger sammen, og hvordan disse kan anvendes i din opgaveskrivning og i din praksis.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem små teoretiske oplæg, diskussioner i plenum og grupper samt refleksionsopgaver.

På kurset får du indsigt i:

  • Hvad er videnskabsteori?
  • Hvad kan videnskabsteori bruges til
  • Overblik over centrale videnskabsteoretiske tilgange
  • Videnskabsteori i opgaveskrivningen og i praksis
  • Sammenhæng mellem videnskabsteori og valg af metode
  • Eksempler fra videnskabelige opgaver

Eksamen og ECTS

”Brush-up på videnskabsteori – studieforberedende kursus” er et forberedende fagmodul og tæller ingen ECTS. Der er ingen eksamen.

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med kurset ”Lær at være studerende – studieforberedende kursus”.

Opsummering

Pris
kr. 1.200,00 momsfri

Besked om optagelse sendes fra UCN act2learn 7 dage efter tilmeldingsfristen.
NB: der er ingen forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsdag fra kl. 08.30-15.00

Optagelseskrav
Ingen.

Start
12.08.2020

Slut
12.08.2020

Tilmeldingsfrist
26.06.2020

Tidspunkt
12.8, kl. 08.30-215.00

Kontakt

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation