Certificeret OrganisationsCoach

- til dig som gerne vil styrke dine samtalekompetencer og spørgeteknikker

Denne certificerede UCN act2learn coachuddannelse fokuserer på organisatorisk coaching.

 

Du kommer på en rejse, hvor du bevæger dig fra at beherske grundlæggende coachingværktøjer til at praktisere mere avancerede former for coaching, der kan udfordre såvel det enkelte organisationsmedlem som gruppen eller teamet og som kan håndtere komplekse organisatoriske forandrings- og innovationsprocesser.

Som deltager får du:

 • Viden om og kompetencer til at støtte individuelle organisationsmedlemmer, grupper og teams i at få nye tanke- og handlemuligheder
 • Viden om og kompetencer til at bryde mønstre og skabe begivenheder, der kan være med til at forvandle en uløselig konflikt til en innovativ mulighed
 • Viden om og kompetencer til at designe, facilitere og styre coachingsamtaler og coachingprocesser - alt efter formål, målgruppe, opgave og situation
 • Viden om og kompetence til at håndtere individuel og organisatorisktræghed, usikkerhed og modstand mod forandring
 • En coachingprofil, der er funderet i en personlig afklaring over egne udfordringer og kompetencer i forhold til at skabe og styre nyttige og effektive coachingsamtaler og coachingprocesser

Indhold

Uddannelsen giver dig erfaring og lejlighed til at fordybe dig i den coachende rolle. Gennem praktiske øvelser og hverdagsnære cases, som du selv får mulighed for at inddrage, opnår du en kobling mellem de introducerede tænkninger, samtaleværktøjer og din egen praksis. Du får inspiration, faglige og personlige udfordringer samt et netværk, som udvikler dig til at kunne arbejde som kompetent organisationscoach. 

For at blive UCN act2learn certificeret organisationscoach, skal du deltage i uddannelsens moduler, benytte dig af mentorcoachordningen samt dokumentere min. 15 coachingsessioner som adgang til den endelige certificering. Du skal demonstrere dine coaching kompetencer i praksis og koble dem med teoretiske refleksioner på et tilfredsstillende niveau, for at kunne opnå den endelige UCN act2learn certificering.

Modul 1: Fundamental

 • Coaching i en organisatorisk sammenhæng
 • Coachens væsentligste kompetencer
 • Coachingsamtalers struktur, faser og spørgsmålstyper

Modul 2: Coaching af individer

 • Styrke organisationsmedlemmers oplevelse af at kunne begribe, skabe mening i og håndtere arbejds­mæssige udfordringer
 • Styrke organisationsmedlemmers trivsel og arbejdsglæde
 • Styrke det væsentlige og værdifulde og derfra skabe mål og handlemuligheder

Modul 3: Coaching af grupper og teams

 • Styrke evnen til at kommunikere, reflektere og skabe resultater i fællesskab
 • Styrke videndeling og opdagelse af egne og andres kompetence
 • Styrke konflikthåndtering - opdage og udnytte kon­flikters læringspotentialer

Modul 3: Coaching af forandrings- og innovationsprocesser

 • Styrke og udvikle evnen til at håndtere og navigere i forandringsprocesser
 • Styrke og udvikle nytænkning og ”ud-af-boksen-tænkning”
 • Styrke og udvikle evnen til at opdage innovative sce­narier og realisere visioner

Træningsaftner

Imellem to af modulerne afholdes der en træningsaften, hvor du har mulighed for at træne forskellige coachingtek­nikker, fokusere på udvikling af specifikke coaching­kompetencer samt få feedback på egen coaching. Træningsaftenerne giver endvidere mulighed for at blive individuelt superviseret af underviserne på ud­dannelsen.

Mentorcoach

Du vil få tildelt en mentorcoach, som vil give sparring på faglige og personlige problematikker under hele certificeringsforløbet. Der gennemføres 4 samtaler, hvor du selv vælger opmærksomheds- og fokuspunk­ter, der kan tages op med mentorcoachen. Samtalerne finder sted på act2learn og vil vare ca. 75 minutter.

Målgruppe

Coachuddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og andre, der har interesse for og arbejder med udvikling af organisationer. Der er ingen adgangskrav for at blive optaget på uddannelsen, men for at du kan blive certificeret UCN act2learn coach forudsætter det en aktiv deltagelse, en masse øvelse og erfaring med coaching i praksis, samt evner til at kunne reflektere over teoretiske perspektiver på coaching som kommunikativ praksis.

Arbejdsform

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os. 

Opsummering

Pris
kr. 34.000,00 momsfri

Mentorsamtaler, certificering, materialer og fuld forplejning er inkluderet i prisen. Der må påregnes en udgift til bogen "Systemisk coaching", da den ikke indgår i prisen.

Vi er i gang med at fastlægge datoer for næste forløb til foråret 2022.

Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
12 dage kl. 08.30-15.30 + 4 x mentorsamtaler á 75 min. + certificering.

Optagelseskrav
Du skal have adgang til en Ipad eller et videokamera, da coachingsessionerne skal videooptages.

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Helene Kiær
Ledelses- og organisationskonsulent

72 69 16 85
hki@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation