Chefsekretæren i den offentlige sektor

Bliv klogere på dig selv og bliv en (endnu) stærkere samarbejdspartner for ledelsen i en offentlig organisation

Chefsekretæren er en nøgleperson i organisationen, og chefsekretærens opgaver bliver stadigt mere komplekse. Der stilles krav om service, koordinering og planlægning, men der er samtidig stigende krav om, at chefsekretæren kan arbejde udviklingsorienteret, indgå i tværfaglige samarbejder og være en stærk sparrings- og samarbejdspartner for ledelsen.

Deltagere

Forløbet retter sig mod chefsekretærer, skolesekretærer, personlige assistenter, koordinatorer mv. i den offentlige sektor, der har en rolle i at understøtte ledelsen.

Dit udbytte

Uddannelsen klæder dig (endnu) bedre på til at håndtere din rolle som koordinator, kommunikator og samarbejdspartner for ledelsen. Du får en generel forståelse for ledelse og får redskaber til at understøtte ledelsen - både når det gælder sparring til ledelsen, hjælp til at implementere udvikling og forandringer, og når det gælder kommunikationen med ledelsen og udadtil i organisationen.

Samtidig bliver du bevidst om dine personlige styrker og udviklingsområder og får værktøjer til at opnå mere indflydelse og gennemslagskraft i dit daglige arbejde.

Indhold

  • Grundlæggende ledelses- og organisationsforståelse – forstå ledelsens beslutninger og lær hvordan du bedst kan understøtte ledelsen
  • Din rolle som samarbejdspartner for ledelsen – lær at navigere i spændfeltet mellem ledelse, kolleger, samarbejdspartnere og kunder
  • Kommunikation – Bliv bevidst om din opgave som kommunikator og få redskaber til at kommunikere tydeligt
  • Udvikling og læring - Arbejd med egne styrker og udviklingsområder, bla. via insights personprofilen
  • Personlig gennemslagskraft – hvor er dine styrker, hvor har du brug for at udvikle dig og hvordan gør du din stemme gældende
  • Planlægning og selvledelse – bliv endnu bedre til at styre dine opgaver, have overblik og prioritere
  • Konflikthåndtering – hvordan håndterer du bedst de konflikter, der indimellem er en del af hverdagen

Tilrettelæggelse

Forløbet bygger på modulet ”ledelse i praksis” fra akademiuddannelsen i ledelse. "Ledelse i praksis" er et kompetencegivende modul, der giver dig 10 ECTS point. Forløbet afsluttes med en 2 siders skriftlig opgave samt mundtlig eksamen.

Der arbejdes i forløbet med konkrete cases fra din egen praksis, og der veksles mellem oplæg, gruppearbejde og procesarbejde og workshops.  Endelig udarbejdes en insights profilanalyse for den enkelte medarbejder, som inddrages undervejs i forløbet ift. at arbejdes med den enkelte deltagers styrker og  udviklingsområder.

Frem til og med 2021 har du mulighed for at få 10.000 kr. om året til videreuddannelse på akademi

Pengene kommer fra Omstillingsfonden, som er oprettet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fonden uddeler 65 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle- princippet.

Det eneste du skal gøre, når du tilmelder dig et akademifag er at skrive i kommentarfeltet, at du søger omstillingsfonden, samt sende os ’Tro og love’ erklæringen, hvor du bekræfter, at:

  • Er faglært eller ufaglært
  • Er i job
  • Ikke er selvstændig

Så betaler vi for dig, - dvs. ingen penge op af lommen!

Du kan læse mere om omstillingsfonden her.

NB:

Du kan søge støtte til den resterende deltagerbetaling (der overstiger 10.000,- kr. pr. kalenderår), bøger, materialer og transport i din Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder reglerne – undersøg det i din kompetencefond!

Midlerne tildeles efter først-til-mølle, så vent ikke for længe med at tilmelde dig et fag hos os.

 

Opsummering

Pris
kr. 10.000,00 momsfri

Vi arbejder på at fastlægge datoer for næste forløb.

Ved interesse i forløbet kontakt studievejleder Birgitte Nørgaard Jensen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
7 undervisningsgange + vejledning og eksamen

Point
10 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Kontakt

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation