Chefsekretæren på diplomniveau - Aalborg Kommune

Bliv en (endnu) stærkere samarbejdspartner for ledelsen

Chefsekretæren er en nøgleperson i organisationen, og chefsekretærens opgaver bliver stadigt mere komplekse. Der stilles krav om service, koordinering og planlægning, men der er samtidig stigende krav om, at chefsekretæren kan arbejde udviklingsorienteret, indgå i tværfaglige samarbejder og være en stærk sparrings- og samarbejdspartner for ledelsen.

Dit udbytte

Chefsekretæren klæder dig (endnu) bedre på til at håndtere din rolle som koordinator, kommunikator og samarbejdspartner for ledelsen. Du får en generel forståelse for organisationen og får redskaber til at understøtte ledelsen - både når det gælder sparring til ledelsen, hjælp til skabe udvikling og forandringer, og især når det gælder kommunikationen med ledelsen og udadtil i organisationen. Samtidig bliver du bevidst om dine personlige styrker og udviklingsområder og får værktøjer til at opnå mere indflydelse og gennemslagskraft i dit daglige arbejde.

Indhold

  • Grundlæggende ledelses- og organisationsforståelse – forstå din leder bedre og lær hvordan du bedst kan understøtte ledelsen
  • Din rolle som samarbejdspartner for ledelsen – lær at navigere i spændfeltet mellem ledelse, kolleger, samarbejdspartnere og borgere
  • Kommunikation – Bliv bevidst om din opgave som kommunikator og få redskaber til at kommunikere tydeligt
  • Betydninger af kommunikationsmetoder og - processer - lær, hvordan du kan understøtte organisationens overordnede mål og værdier gennem din kommunikation
  • Konflikthåndtering – hvordan håndterer du bedst de konflikter, der indimellem er en del af hverdagen
  • Personlig gennemslagskraft – hvor er dine styrker, hvor har du brug for at udvikle dig
  • Planlægning og selvledelse – bliv endnu bedre til at styre dine opgaver, have overblik og prioritere
  • Udvikling og læring - Arbejd med egne styrker og udviklingsområder

Deltagere

Forløbet retter sig mod chefsekretærer og personlige assistenter, der har en rolle i at understøtte ledelsen. Det kan fx være sekretærer for forvaltningschefer, rådmænd, direktører, afdelingsledere, stabschefer el. lign.

Tilrettelæggelse

Forløbet bygger på modulet ”Kommunikation og organisation” fra Diplomuddannelsen i Ledelse. "Kommunikation og organisation" er et kompetencegivende modul, der giver dig 5 ECTS point. Forløbet afsluttes med en mindre skriftlig opgave samt mundtlig eksamen.

Der arbejdes i forløbet med konkrete cases fra din egen praksis, og der veksles mellem oplæg, gruppearbejde og workshops, ligesom du kommer til at arbejde i læringsgrupper med andre deltagere på forløbet

Endelig får du udarbejdet en insights profilanalyse, som inddrages undervejs i forløbet ift. at arbejde med den enkelte deltagers styrker og udviklingsområder.

Studieordninger og regelgrundlag

Læs om studieordninger og regelgrundlag på diplomuddannelserne.

Opsummering

Pris
kr. 7.200,00 momsfri

Til forløbet må påregnes en udgift på max. kr. 500,00 pr. person til bøger og materialer.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage fra kl. 08.30-15.00 + vejledning + eksamen.

Point
5 ECTS

Optagelseskrav
Uddannelse på niveau med en akademiuddannelse samt 2 års relevant erfaring.

Start
24.03.2020

Slut
16.06.2020

Tilmeldingsfrist
06.03.2020

Tidspunkt
24.3 + 31.3 + 21.4 + 5.5 + 26.5
Vejledning 2.6
Eksamen 16.6

Kontakt

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation