Co-teaching - en halv dag

Her får du en introduktion til co-teaching og nogle få inspirationseksempler til din praksis

Er du interesseret i, hvordan to professionelle i klassen samarbejder bedst til gavn for alle elever?

Differentiering og variation i undervisningen kan være en svær størrelse at nå i en travl hverdag, og den øgede inklusion har også medført, at flere lærere og pædagoger ikke føler, at deres evner er tilstrækkelige til f.eks. at nå hvert enkelt barn. Vi oplever også flere timer i folkeskolen, hvor man er to professionelle sammen i undervisningen til netop at give gode betingelser for differentiering, variation og inklusion. Men hvad sker der, når vi står der sammen? Det kan være svært at vide, hvordan man skal gribe det samarbejde an, hvordan man strukturerer undervisningen, så alle elever får mest mulig læring, og hvilke muligheder man har for at skabe anderledes og spændende undervisning til gavn for klassen og den enkelte elev. 

Co-teaching er et begreb, der vinder frem i de danske folkeskoler til at styrke kvaliteten af samarbejdet mellem flere professionelle, der underviser sammen i en klasse. Co-teaching har særligt til formål at øge alle elevernes læring, hvor der samtidig tages udgangspunkt i den enkelte elev. Flere forskere, kommuner, skoler og praktikere peger på, at co-teaching kan være et godt greb i forhold til inklusionsopgaven og i forhold at skabe inkluderende læringsfællesskaber samtidig med, at den styrker undervisningskvaliteten og højner elevernes motivation i undervisningen. 

Hvad arbejder du med på kurset? 

Med inspiration fra teorien og forskningen i co-teaching er fokus på dette kursus at arbejde med et godt samarbejde i klassen med to professionelle sammen til gavn for alle elever. På kurset introduceres I for begrebet, teorien og forskningen i co-teachingen, men vigtigst af alt arbejder vi med praksisnære løsninger til at forbedre jeres undervisningspraksis, hvor I er to sammen. Helt konkret får I viden om co-teachingens forudsætninger, co-teaching tilgangene og skabeloner og inspiration til planlægning og gennemførelse af god co-teaching. 

Hvordan arbejder vi med på kurset? 

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, refleksion og inddragelse af jeres praksis samt aktiviteter ud fra praksisnære værktøjer, der direkte kan anvendes i jeres hverdag. Desuden skal vi udfordres på vores ”plejer” og turde tage nogle ærlige og humoristiske dialoger om vores virkelighed. 

Målgruppe 

Lærere og pædagoger i skolen.

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. 

Opsummering

Pris
kr. 550,00 ekskl. moms

Inkl. kaffe

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
En halv dags undervisning kl. 13.00-16.00

Start
27.01.2020

Slut
27.01.2020

Tilmeldingsfrist
05.01.2020

Tidspunkt
27.1, kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring