Dannelse i en kompetenceorienteret skole

I uddannelseskredse kritiseres folkeskolen for manglende formålsbevidsthed og for at have et svagt og utidssvarende dannelsesideal, som kan tolkes i alle mulige retninger

I de seneste år har dannelsesdebatten fyldt blandt skolefolk, forskere og politikere, for hvordan skabes der plads til dannelse efter reformen?

Hvad skal vi med dannelse? Og hvordan skaber vi plads til dannelsen i en skole, hvor synlig læring, kompetencemål og anvendelsesorientering spiller en hovedrolle? Hvilken rolle spiller folkeskolens formål i en tid, hvor Fælles Mål er et vægtigt styringsværktøj i lærernes og pædagogernes undervisningspraksis? Og hvordan er det muligt at forstå dannelse, mål og kompetencer i en dynamisk og dialektisk forbindelse?

Hvordan får skolens professionelle mulighed for at forstå, italesætte og anvende dannelse på en meningsfuld måde i deres praksis til gavn for elevernes læring og trivsel?

På kurset tager vi fat på:

  • Hvad fænomenet dannelse rummer.
  • En forståelse af dannelse som en overfaglig kompetence.
  • Dannelsens dobbelthed: På den ene side at gribe verden og det fremmede - at gøre sig nyttig, og på den anden side at have et personligt og holdningsbaseret forhold til verden og andre mennesker.
  • Dannelse og kompetence som to sider af samme sag – og ind i det 21. århundrede.
  • Forholdet mellem den almene dannelse og den uddannelsesmæssige dannelse – og skolens opgave.
  • Hvordan der kan arbejdes med dannelse på en meningsfuld måde i den pædagogiske og didaktiske praksis.
  • Fænomener som ansvarlighed, respekt, robusthed, selvregulering og fordybelse.

Målgruppe
Lærere, pædagoger, ledere og teams.

Form
Kurset vil være en vekslen mellem diskussioner og oplæg baseret på teori og nyeste diskurser om dannelse. Diskussioner og øvelser tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og refleksioner.

Undervisere
Dorthe Munk og Jette Maksten (medforfatter til bogen "Dannelse og formativ vurdering").

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.650,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/the og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
01.02.2018

Slut
01.02.2018

Tilmeldingsfrist
15.01.2018

Tidspunkt
1.2, kl. 09.00-15.00

Start
07.03.2018

Slut
07.03.2018

Tilmeldingsfrist
20.02.2018

Tidspunkt
7.3, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING