Dansk som andetsprog for F/I - udvidet niveau

Deltagerne behersker i vid udstrækning dansk som andetsprog til almen og faglig kommunikation. De kan med rimelig sikkerhed anvende den mundtlige og skriftlige kommunikation, der er nødvendig i forhold til at varetage relevante jobfunktioner

Mål

Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til, at de som minimum har bestået "Prøve i Dansk 2", jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På det udvidede niveau er deltagernes generelle ordforråd bredt, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en relativ høj grad af kompleksitet og korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 19.748,00 (for alle 40 dage) eller kr. 493,70 pr. dag, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er deltagerbetalingen kr. 4.720,00 for alle 40 dage eller kr. 118,00 pr. dag.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
40 dage

Optagelseskrav
Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til, at de har gennemført det meste af Danskuddannelse 2, evt. bestået "Prøve i Dansk 2", jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På det almene niveau har deltagerne et relativt bredt ordforråd, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en vis grad af kompleksitet og korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer. De sproglige færdigheder, der lægges vægt på i denne arbejdsmarkedsuddannelse, er primært at lytte, tale, læse og i nogen grad at skrive.

Start
22.10.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
17.10.2018

Tidspunkt
Fra 22.10 til og med 14.12. Alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING