Deeskalerende kommunikation

Deltageren får viden om deeskalerende kommunikation i arbejdet med borgere med sindslidelser, således at deltageren kan bidrage til at forebygge og nedtrappe konflikter og dermed medvirke til nedbringelse af tvang. Deltageren bliver endvidere trænet i at anvende deeskalerende kommunikationsteknikker

Mål

Deltageren har viden om deeskalerende kommunikation og kan ud fra en relations- og individorienteret tilgang i arbejdet med borgere med sindslidelser:

  • vurdere behovet for deeskalerende kommunikation med henblik på nedbringelse af tvang
  • forebygge konflikter eller risiko for eskalering i konfliktfyldte situationer ved at anvende deeskalerende kommunikation

Deltageren kender de kommunikative deeskalerende teknikker og har trænet anvendelsen af disse.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter der arbejder med borgere med sindslidelser indenfor behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, ældrepleje og lignende.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.360,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
23.12.2019

Slut
30.12.2019

Tilmeldingsfrist
17.12.2019

Tidspunkt
23.12 + 30.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring