Den gode skole-hjem-samtale

Vil du gerne træne dine kommunikationsteknikker og styrke den gode skole-hjem-samtale? 

Rigtig mange lærere og pædagoger er udfordrede af skole-hjem-samtalerne. Den gode skole-hjem-samtale er en ærlig samtale, hvor de betydningsfulde budskaber både gives og modtages på en måde, så forældre, børn og det pædagogiske personale har det godt under og efter samtalen. Kunsten er at få indsigt i hinandens perspektiver og anvende dem til at formidle barnets aktuelle læringsniveau og udviklingsmuligheder på det konkrete faglige felt og socialt. 

Dét at skulle henvende sig til både forældre og børn, måske endda forældre der ikke er helt enige om barnets situation, kan være en udfordring – og alle parter er betydningsfulde i rummet og især efter samtalen. Forældrene skal klædes på til at rumme – også de ikke-så velkomne – budskaber og til at håndtere situationen med barnet efter samtalen.  

Det gode samarbejde mellem forældre og lærere/pædagoger baserer sig på tillid, og samtalens tillidsskabende element er netop i fokus på dette kursus.

Hvad arbejder du med på kurset? 

Vi beskæftiger os med kommunikationsteori og træner, hvordan den gode samtale udspiller sig. 

Hvordan arbejder vi på kurset? 

Der er mulighed for at øve kommunikationsteknikker i samarbejde med en skuespiller og få feedback på øvelsen. Den enkelte kursist medbringer en case, hvor en skole-hjem-samtale er i spil, og vi træner kommunikationen på baggrund heraf.

Kursisterne er i spil med hinanden og med underviseren, og der er fokus på videndeling og konkrete eksempler.

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. 

 

 

Opsummering

Pris
kr. 2.250,00 ekskl. moms

Inklusiv morgenkaffe
Frokost kan købes i kantinen

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsgange kl. 08.30 - 14.30

Start
19.03.2020

Slut
20.03.2020

Tilmeldingsfrist
10.01.2020

Tidspunkt
19.3 + 20.3, kl. 08.30 - 14.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring