Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

Med afsæt i tidligere erfaringer, får du yderligere viden om didaktiske modeller, pædagogiske principper og læreprocesser, der styrker dine kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, som målrettet understøtter udvikling af barnet/den unge/den voksne

Mål

  • Deltagerne kan i samarbejde med barnet/den unge eller voksne udarbejde mål samt inddrage den enkeltes læringsforudsætninger i de didaktiske overvejelser
  • Deltagerne kan anvende forskellige pædagogiske principper der fremmer en vellykket læreproces
  • Deltagerne kan beskrive og dokumentere pædagogiske aktiviteter samt begrunde tilrettelæggelsen af disse aktiviteter
  • Deltagerne kender betydningen af rammefaktorer og kan anvende denne viden til at vurdere hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer læring i relation til en given pædagogisk aktivitet
  • Deltagerne kan anvende konkrete og hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder med henblik på at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter med erfaringer inden for almen- eller specialområdet.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Hvis du har en videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 2.500,00. Er du faglært eller ufaglært er der ingen deltagerbetaling. Er du ledig kontakt studiesekretæren.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
4 dage

Start
16.12.2019

Slut
19.12.2019

Tilmeldingsfrist
10.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12 + 18.12 + 19.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring