Didaktisk design

Temaet Didaktisk design udgør en undervisningsgang på diplommodulet Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber. Du har mulighed for at deltage som kursist i den enkelte undervisningsgang. 

Kort beskrivelse: Genbesøg af de klassiske didaktiske modeller samt nyere og anderledes modeller til design af undervisningen med fokus på elevernes læring og en fællesskabende didaktik.

Bemærk at deltagelse som kursist i denne undervisningsgang ikke udløser ECTS-point, og at du ikke kan få merit for undervisningsgangen, hvis du skulle ønske at læse hele modulet på et senere tidspunkt. 

Opsummering

Pris
kr. 850,00 ekskl. moms

Undervisningsgang på eftermiddagsmodul - online. Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsgang kl. 14.00-17.30

Start
07.09.2020

Slut
07.09.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
7.9, kl. 14.00-17.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring