Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde

Uddannelsen giver dig viden om digitale læreprocesser således at du er i stand til at arbejde didaktisk med brugen af digitale medier i pædagogisk sammenhæng

Ligeledes får du også kompetencer til at vurdere nuværende og kommende digitale mediers betydning for pædagogik samt være i stand til at forstå og udføre digitalt samarbejde med både kollegaer, forældre, brugere m.fl.

Mål

  • Deltageren kan handle på en stigende digitalisering af det pædagogiske område, ved, igennem anvendelse af viden om digitale læreprocesser, aktivt at imødekomme denne udvikling, det både være sig inden for pædagogiske aktiviteter samt opgaver af mere pædagogisk-administrativ karakter såsom digital kommunikation, dokumentation, test og registrering.
  • Deltageren kan med baggrund i viden om digitale mediers betydning for sproglig udvikling, sociale kompetencer, inklusionsprocesser, brugerinddragelse og selvbestemmelse lave et didaktisk design, der målretter sig den pædagogiske målgruppe, der arbejdes med.
  • Deltageren kan igennem erhvervelsen af analytiske kompetencer være i stand til vurdere nye digitale mediers muligheder i, og betydning for, det pædagogiske arbejde.
  • Deltageren kan planlægge og udføre innovative og kreative digitale løsninger i det pædagogiske arbejde, samt vurdere hvornår det er gavnligt at anvende digitale medier og digitale teknologier hertil.
  • Deltageren kan med baggrund i viden om samarbejdsprocesser omkring digitale medier samt digitale kommunikationsformer være i stand til at videreformidle, kompetenceudvikle og samarbejde med kollegaer, forældre, pårørende, brugere og andre interessenter i brugen af digitale medier og digitale redskaber.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere, der har en uddannelse som pædagogisk assistent og som arbejder i en pædagogisk kontekst med børn, unge eller voksne inden for almen- eller specialområdet. Det anbefales at deltagerne på forhånd har gjort sig visse praktiske og/eller teoretiske erfaringer med brug af digitale medier i en pædagogisk kontekst.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 5.481,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
9 dage

Start
11.12.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
08.12.2018

Tidspunkt
11.12 til og med 21.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING