Digital læsedidaktik

- træf hensigtsmæssige didaktiske valg

Med begrebet ”digital læsedidaktik” er der fokus på, at læsning af digitale tekster og læring i digitale læringsmiljøer kræver nye didaktiske valg. Læreren må planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med digitale tekster på nye måder.

Formålet er at gøre deltagerne i stand til at træffe hensigtsmæssige didaktiske valg, når der arbejdes i digitale læringsmiljøer. Målet er, at læsevejledere og undervisere får kendskab til forskning på området og bliver inspireret til at arbejde med en digital læsedidaktik. Og at de får konkrete værktøjer, som kan anvendes i den daglige undervisning med i-bøger og andre digitale læremidler.

Hvad siger forskningen om digital læsning, og hvordan omsættes teorien til praksis? Vi giver konkrete eksempler og ideer til, hvordan elevens digitale læsning understøttes.

Hvilke særlige udfordringer møder eleven, når i-bøger overtager papirbogen.
Hvilke værktøjer og metoder kan understøtte elevens læsning af digitale læremidler.
Når du selv er forfatter af online tekster – hensigtsmæssig brug af video, billeder, tekster mv.

 

Underviser

E-læringskonsulent, underviser og læsevejleder Mads Vesterager Madsen, Center for faglig læsning og skrivning.

Målgruppe

Undervisere og læsevejledere på de gymnasiale uddannelser.

Opsummering

Pris
kr. 1.030,00 momsfri

Inkl. kaffe

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 timer

Start
07.03.2019

Slut
07.03.2019

Tilmeldingsfrist
05.02.2019

Tidspunkt
07.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Maria Preisler Nørgaard
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 31
mpn@ucn.dk

Træffes tirsdag kl. 8.30-15 og torsdag kl. 8.30-12.00.