En haj til medier og en ørn til litteratur

Indskolingselever er, som den første generation, opvokset med iPad

For dem er Youtube en lige så naturlig del af hverdagen som morgenmad. Men at de er født med en iPad i hænderne, gør dem ikke pr. automatik til reflekterede mediebrugere. Det bliver de kun, hvis de undervises i medier, og derfor er medier i dag en vigtig del af danskfaget – også i indskolingen. 

Du får bud på, hvordan en sådan undervisning kan praktiseres med afsæt i begrebet kommunikation. Forskellige medier og vinkler på kommunikation indgår; både off- og online.

Udover Youtube kommer vi bl.a. omkring web-læsning, podcasts, sms og mail og ikke mindst god tone i digitale medier, og den enkelte elev forholder sig løbende til sit eget medieforbrug.

Det overordnede mål er, at eleverne bliver mere reflekterede mediebrugere og dermed mere bevidste om deres færden i den digitale verden. Herefter skal det handle om litteratur, og du præsenteres for den største litteratur til de mindste.

Med afsæt i helt nye billedbøger for de 6-9-årige får du ideer til, hvordan arbejdet med moderne litteratur kan tilrettelægges og gennemføres i den allerførste danskundervisning. Her må både tekst- og billedanalyse indgå, og vi kommer ind på:

Hvad en billedbog er.
Hvad en fortælling er.
Hvordan arbejdet med begyndende litterær analyse og fortolkning kan praktiseres lige fra skolestart. Her kommer vi bl.a. ind på arbejde med personskildring, forløb, tema og genre i både tekst og billeder. 

Du får ideer til, hvordan den enkelte elev kan udarbejde sin egen samlede analyse og fortolkning af en billedbog.

 

Underviser

Lærebogsforfatter Trine May, København.

Målgruppe

Dansklærere i indskolingen.

Opsummering

Pris
kr. 1.280,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang
6 timer

Start
03.04.2019

Slut
03.04.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
03.04.2019 kl. 09.00 - 15.00

Kontakt

Kirsten Hald
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 73
kih@ucn.dk
Susanne Christensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 36
susc@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.