En narrativ og neuropædagogisk tilgang i arbejdet med mennesker med misbrug

i arbejdet med mennesker med misbrug

At arbejde med mennesker med misbrug kan for mange medarbejdere være meget udfordrende. Mange oplever, at disse mennesker ofte er meget svingende i humør, kan være opfarende, aggressive og grænseoverskridende, har svært ved at overholde aftaler, det ene øjeblik har man god kontakt - det næste øjeblik bliver man afvist.


Dette kan ofte betyde, at man oplever jævnlige konflikter med borgeren, at man bliver utryg og kommer til at omtale borgeren med negative narrativer som f.eks

  • Han er farlig
  • Han er ulækker
  • Han er utilregnelig
  • Han er doven
  • Han gider kke at samarbejde
  • Han er ude på at ramme mig

Sådanne tanker om mennesker med misbrug opstår meget let, men man risikerer, at de langsomt kan føre til magtesløshed, forråelse og konflikter, og at de medvirker til at spænde ben for en konstruktiv og værdig tilgang, hvor vi har øje for ressourcer frem for fejl.


På dette kursus vil fokus være at al adfærd er kommunikation. Vi skal arbejde på at forstå, hvordan man som medarbejder med sin egen adfærd kan påvirke andre mennesker på godt og ondt.


Vi skal arbejde på at få inspiration til at se bag om adfærden hos mennesket med misbrug. Dette vil vi gøre ved at arbejde med en narrativ og neuropædagogisk tilgang .

Vi vil arbejde med en narrativ og neuropædagogisk tilgang. Ved at være nysgerrig på, hvordan misbrug påvirker den ramtes hjerne, krop og dermed adfærd og ved at være nysgerrig på, hvordan livshistorien kan have betydning for udvikling af selvbeskyttelsesstrategier, kan vi arbejde på at forstå det personen forstår.


Derved får man som medarbejder mulighed for at fremme egen ro, overskud og rummelighed overfor mennesket med misbrug og dermed større mulighed for at skabe nærvær og en god og anerkendende relation, der kan støtte personens vej mod værdighed og livskvalitet.


Et menneske med misbrug er andet og mere end "misbrugeren"

Opsummering

Pris
kr. 4.200,00 ekskl. moms

Prisen er inclusiv fuld forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningdage kl. 08.30-15.00

Start
16.03.2020

Slut
14.04.2020

Tilmeldingsfrist
01.03.2020

Tidspunkt
16.3 + 17.3 + 14.4, alle dage kl. 08.30-15.00

Kontakt

Karen Marie Juhl Nielsen
Områdekoordinator

72 69 17 52
kjn@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik

Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder

72 69 16 76
chni@UCNact2learn.dk

Sundhed, Social- og Neuropædagogik