Energikonsulent II

Kursus for Flerefamilie Energikonsulenter (EMO II)

Hvordan afholdes undervisningen i efteråret 2020?
I efteråret 2020 afhænger undervisningsformen af myndighedernes udmeldinger om covid-19.

Vi forventer, at vores videreuddannelser fra august er tilbage i de kendte rammer med fysisk fremmøde. Ved fysisk fremmøde tager vi naturligvis de nødvendige forholdsregler og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt, vil undervisningen enten blive afholdt som kombineret undervisning, hvilket vil sige fysisk tilstedeværelse kombineret med online undervisning eller som fuld online undervisning.

Har du spørgsmål til, hvordan undervisningen afholdes eller er du usikker på, om du har mod på at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Kurset henvender sig til dig der allerede er Energikonsulent (EMO I), som gerne vil være Energikonsulent II (EMO II), for flere familiehuse og erhvervsbygninger.

Målgruppe
Energikonsulenter I med et dokumenteret EMO I grundkursus.

Indhold
Den uddannede kan:

  • Analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et flerfamilieshus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne, jf. viden fra det fælles Grundmodul, Energikonsulent I og ovennævnte, og indrapportere oplysningerne i elektronisk form i en standardiseret energimærkningsrapport.
  • Vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.
  • Foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation.
  • Udarbejde energimærkningsrapport for flerfamilieshus, herunder udvælge de mest relevante forslag og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa

Opbygning
Uddannelsen vil anvende og arbejde med:

  • Regler som specifikt omhandler flerfamilieshuse med hensyn til energiforbrug og indeklima, herunder energimærke efter faktisk forbrug.
  • Installationer i større bygninger (større ventilationsanlæg, større VE-anlæg mv.), tilstand og virkningsgrad af varmegenvindingsanlæg for bygningers installationer. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige typer anlæg
  • Køleanlægs art og typiske varmetab, herunder tilstand, virkningsgrad af evt. varmegenvinding. Den uddannede skal kunne skelne mellem et betydeligt antal forskellige typer anlæg.
  • Belysningsanlæg (belysningsarmaturer og styring mv.) Den uddannede skal kunne skelne mellem forskellige typer af belysningsarmaturer og styring m.v.

EMO II (flerfamilieshuse) afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der dokumenterer læringsmålene. Den praktiske del af prøven vil dokumentere læringsmålene på en virkelig bygning. Kursistens opfyldelsesgrad af læringsmålene vil lægges til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Øvrige kurser inden for Energiteknologi

Genopfriskningskursus for Energikonsulenter - som kursus

Opsummering

Pris
kr. 8.000,00 ekskl. moms

Prisen er ekskl. materialer. Der må påregnes en udgift til bøger.

Sted
UCN act2learn
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV

Omfang
3 undervisningsdage kl. 8:30-15:30 inkl. vejledning + 1 eksamensdag

Optagelseskrav
Dokumentation for bestået EMO grundkursus.

Start
10.11.2020

Slut
01.12.2020

Tilmeldingsfrist
27.10.2020

Tidspunkt
10.11 + 17.11 + 24.11
Eksamen 1.12

Start
12.01.2021

Slut
02.02.2021

Tilmeldingsfrist
29.12.2020

Tidspunkt
12.1 + 19.1 + 26.1
Eksamen 2.2

Start
08.06.2021

Slut
29.06.2021

Tilmeldingsfrist
25.05.2021

Tidspunkt
8.6 + 15.6 + 22.6
Eksamen 29.6

Kontakt

Camilla Baun Winther
Kursussekretær

72 69 16 93
cmb@UCNact2learn.dk

Erhverv