Etablering af selvstyrende grupper

Deltageren kan medvirke ved etablering og organisering af selvstyrende grupper

Mål
Efter gennemført uddannelse kan deltageren på et grundlæggende niveau medvirke til at etablere og organisere selvstyrende grupper ud fra virksomhedens mål og rammer, herunder definere gruppens grænseflader til organisationen og udarbejde regelsæt for en selvstyrende gruppe. Deltageren kan anvende viden om de organisatoriske, økonomiske og samarbejdsmæssige vilkår, der gør sig gældende ved etablering af selvstyrende grupper. Desuden kan deltageren i samarbejde med andre beskrive en selvstyrende gruppes handlingsplan omhandlende mål og midler for en selvstyrende gruppes udvikling.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 1.172,70, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er deltagerbetaling kr. 372,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
23.12.2019

Slut
27.12.2019

Tilmeldingsfrist
17.12.2019

Tidspunkt
23.12 + 27.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring