Evalueringskultur

Temaet Evalueringskultur udgør en undervisningsgang på diplommodulet Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud. Du har mulighed for at deltage som kursist i den enkelte undervisningsgang. 

Kort beskrivelse: Med fokus på begrebet Evalueringskultur, arbejder vi med udvikling af læringsmiljøet ved brug af meningsfuld dokumentation og evaluering.

Ledelse af pædagogiske processer
Vi arbejder med begrebet Faglig pædagogisk ledelse med fokus på at “lede” og udvikle pædagogisk praksis i dagtilbuddet ved at understøtte refleksioner og fagligt begrundende valg.

Bemærk at deltagelse som kursist i denne undervisningsgang ikke udløser ECTS-point, og at du ikke kan få merit for undervisningsgangen, hvis du skulle ønske at læse hele modulet på et senere tidspunkt. 

 

Opsummering

Pris
kr. 850,00 ekskl. moms

Undervisningsgang på eftermiddagsmodul. Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsgang kl. 14.00-17.30

Start
18.11.2020

Slut
18.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
18.11, kl. 14.00-17.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring